"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
3. run out winners = wyczerpany się zwycięzcy run out winners
4. run down one's spine = zbiec czyjś kręgosłup run down one's spine
5. run down one's back = zbiegać czyjś tył run down one's back
6. ability to run = umiejętność na serię ability to run
7. intention to run = zamiar na serię intention to run
8. chance to run = szansa na serię chance to run
9. decision to run = decyzja na serię decision to run
10. way to run = droga do serii way to run
11. run down one's chin = zbiec czyjś broda run down one's chin
  • Most of the water ran down the captain's chin, but she thought a little got between his lips.
  • He took a sip of water, letting some run down his chin.
  • Running down its chin were bright ribbons of liquid red.
  • I could practically feel the juice running down my chin.
  • Drops ran down his chin and he wiped them away.
  • The dwarf woman drank deep, the wine running down her chin.
  • It most often has a "bib" or white line running down its chin.
  • Bite into a peach and let the juice run down your chin.
  • Some of it ran down her chin, but life came back into her eyes.
  • Can you drink without the dye running down your chin?
12. run up one's spine = wbiec czyjś kręgosłup run up one's spine
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.