Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"run down one's back" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiegać czyjś tył
  1. run czasownik + back rzeczownik
    Silna kolokacja

    As she did, a cold shiver ran down her back.