Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"back" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

back rzeczownik

rzeczownik + back
Kolokacji: 51
back of one's head • back of one's neck • back of one's hand • back of one's mind • back of one's throat • back of one's skull • ...
back + rzeczownik
Kolokacji: 28
back window • Back Bay • back yard • back pain • back problem • ...
back + czasownik
Kolokacji: 28
back turns • back aches • back hurts • back stiffens • back faces • ...
czasownik + back
Kolokacji: 146
turn one's back • break one's back • lie on one's back • stand with one's back • lay on one's back • sit with one's back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
2. break one's back = zaharowywać się, urabiać się po łokcie break one's back
7. wipe with the back = wytarcie z tyłem wipe with the back
9. watch one's back = uważać na kogoś, osłaniać kogoś watch one's back
11. cover one's back = asekurować się (zwykle przed krytyką) cover one's back
12. get one's back = dostawać czyjś tył get one's back
13. play as a back = zagraj jako tył play as a back
14. clasp behind one's back = ściskać z tyłu czyjś tył clasp behind one's back
16. keep one's back = trzymać czyjś tył keep one's back
17. tie behind one's back = krawat z tyłu czyjś tył tie behind one's back
18. roll onto one's back = rolka na czyjś tył roll onto one's back
19. land on one's back = ziemia na wznak land on one's back
20. press one's back = prasa czyjś tył press one's back
21. run down one's back = zbiegać czyjś tył run down one's back
  • As she did, a cold shiver ran down her back.
  • She stretched under the hand that ran down her back.
  • The chills I felt running down my back weren't just from the cold.
  • With the shakes came a cold sweat, running down his back.
  • Despite the morning heat, a chill ran down my back.
  • During the next seconds, he felt a chill run down his back.
  • I felt a little shiver go running down my back.
  • She could see the blood running down his back from her nails.
  • He felt very cold, despite the sweat running down his back.
  • I stared at them, feeling a cold chill run down my back.
23. pat one's back = klepnięcie czyjś tył pat one's back
26. fall on one's back = upadnij na plecy fall on one's back
27. injure one's back = zrań się w grzbiet injure one's back
30. hang down one's back = zwisać czyjś z powrotem hang down one's back
33. go behind one's back = iść z tyłu czyjś tył go behind one's back
34. jump on one's back = skocz na wznak jump on one's back
35. put behind one's back = kłaść z tyłu czyjś tył put behind one's back
przymiotnik + back
Kolokacji: 46
defensive back • broad back • low back • full back • bad back • bare back • sore back • upper back • ...
przyimek + back
Kolokacji: 29
with one's back • behind one's back • of one's back • onto one's back • off one's back • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.