"guard one's back" — Słownik kolokacji angielskich

guard one's back kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strażnik czyjś tył
  1. guard czasownik + back rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This is his car, we need each other at top form to guard the other's back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo