"guard the entrance" — Słownik kolokacji angielskich

guard the entrance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilnuj wejścia
  1. guard czasownik + entrance rzeczownik
    Silna kolokacja

    Anybody inside would be able to guard the entrance with a single weapon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo