"guard one's backs" — Słownik kolokacji angielskich

guard one's backs kolokacja
Popularniejsza odmiana: guard one's back
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strażnik czyjś tyły
  1. guard czasownik + back rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This is his car, we need each other at top form to guard the other's back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo