"put one's back" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put one's back" po angielsku

phrasal verb
 1. odkładać coś (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu)
  Put that book back on the shelf. (Odłóż tę książkę z powrotem na półkę.)
  Could you put your shoes back to the cabinet, please? (Czy mógłbyś odłożyć buty z powrotem do szafki?)
  link synonim: replace
 2. przekładać coś (np. spotkanie)
  Can we put our meeting back a week? I can't make it today. (Czy możemy przełożyć nasze spotkanie o tydzień? Dziś nie dam rady.)
  I think he doesn't like you since he always puts your meetings back. (Myślę, że on cię nie lubi, skoro zawsze przekłada wasze spotkania.)
 3. opóźniać coś
  The accident put the arrival of the train back. (Wypadek opóźnił przyjazd pociągu.)
 4. zwracać coś
  I have to put the books back to the library. (Muszę zwrócić książki do biblioteki.)
 5. wrzucać coś na ruszt, wlać coś w siebie informal
  I'll put something back and we can go. (Wrzucę coś na ruszt i możemy iść.)
phrasal verb
 1. zawrócić, brać kurs powrotny

"put one's back" — Słownik kolokacji angielskich

put one's back kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyłóż się
 1. put czasownik + back rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He stood up and put his back to the wall, behind the door.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo