"run down one's arm" — Słownik kolokacji angielskich

run down one's arm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiec czyjś ramię
  1. run czasownik + arm rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Blood was running down his arm and over their hands.