"run down one's cheek" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: run down one's cheeks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiec czyjś policzek
  1. run czasownik + cheek rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The tears were already running down her cheeks as he left the room.