"run down one's chin" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiec czyjś broda
  1. run czasownik + chin rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Most of the water ran down the captain's chin, but she thought a little got between his lips.