"lift one's chin" — Słownik kolokacji angielskich

lift one's chin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): winda czyjś broda
  1. lift czasownik + chin rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He lifted her chin with his hand before she could answer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo