"rub one's chin" — Słownik kolokacji angielskich

rub one's chin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pocierać czyjś broda
  1. rub czasownik + chin rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He rubbed his chin, stared out the window at the site.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo