"scratch one's chin" — Słownik kolokacji angielskich

scratch one's chin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podrap się w brodę
  1. scratch czasownik + chin rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He scratched his chin, working out the distance from the tunnel to the woman's home.