Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"run alongside" — Słownik kolokacji angielskich

run alongside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biec wzdłuż
  1. run czasownik + alongside przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I had to run alongside the train and catch up.

    Podobne kolokacje: