"run down one's body" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiec czyjś ciało
  1. run czasownik + body rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When he got excited, sweat ran down his body in streams.

powered by  eTutor logo