PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"run down one's throat" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiec czyjś gardło
  1. run czasownik + throat rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As it ran down his throat, Ray felt new life and energy come into him.