"cease running" — Słownik kolokacji angielskich

cease running kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprzestanie bieganie
  1. cease czasownik + run czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was the southern terminus for the ferry to Hull until it ceased running in the 1850s.

    Podobne kolokacje: