"run up one's hand" — Słownik kolokacji angielskich

run up one's hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wbiec czyjś ręka
  1. run czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I just ran my hand up and down it once or twice, and suddenly thought there was going to be a shower.