"end up running" — Słownik kolokacji angielskich

end up running kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniec w górę biegnięcia
  1. end czasownik + run czasownik
    Luźna kolokacja

    Regardless of this, the show didn't end up running late.

    Podobne kolokacje: