Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"retire to run" — Słownik kolokacji angielskich

retire to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddalać się biec
  1. retire czasownik + run czasownik
    Luźna kolokacja

    She retired to run the hotel of her parents in her home town the Allgäu region.

    Podobne kolokacje: