"run up one's back" — Słownik kolokacji angielskich

run up one's back kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wbiec czyjś tył
  1. run czasownik + back rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Other times two guys were literally running up each other's back in transition.