Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"commence running" — Słownik kolokacji angielskich

commence running kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij biec
  1. commence czasownik + run czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Trains to Cuckoo's Nest commenced running on Saturday 19 October 1991.

    Podobne kolokacje: