BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"begin to run" — Słownik kolokacji angielskich

begin to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij biec
  1. begin czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    As he got to his feet blood began to run.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo