BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"run toward" — Słownik kolokacji angielskich

run toward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biec w kierunku
  1. run czasownik + toward przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He started to run toward her, but she called out to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo