"run down one's hand" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiec czyjś ręka
  1. run czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Blood spurte from the cuts and ran down his hand.