PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"run up one's arm" — Słownik kolokacji angielskich

run up one's arm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wbiec czyjś ramię
  1. run czasownik + arm rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I felt it run up my broken arm like cool water.