BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"run towards" — Słownik kolokacji angielskich

run towards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biec w kierunku
  1. run czasownik + towards przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He began to run towards her along the top of the wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo