Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"finished running" — Słownik kolokacji angielskich

finished running kolokacja
Popularniejsza odmiana: finish running
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończone bieganie
  1. finish czasownik + run czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Or is someone going to check whether the program's finished running yet?"

    Podobne kolokacje: