"finish running" — Słownik kolokacji angielskich

finish running kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ biec
  1. finish czasownik + run czasownik
    Luźna kolokacja

    "Or is someone going to check whether the program's finished running yet?"

    Podobne kolokacje: