"run down one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiec czyjś klatka piersiowa
  1. run czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By the time I got backstage," he said, "blood was running down my chest.

powered by  eTutor logo