"run down one's forehead" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiec czyjś czoło
  1. run czasownik + forehead rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He banged frantically, and the sweat ran down his forehead.