BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"begin running" — Słownik kolokacji angielskich

begin running kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij biec
  1. begin czasownik + run czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also began running four to five miles several times a week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo