PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"quit running" — Słownik kolokacji angielskich

quit running kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzuć biegnięcie
  1. quit czasownik + run czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I liked the fact he didn't quit running in the stretch.

    Podobne kolokacje: