"run down one's neck" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiec czyjś szyja
  1. run czasownik + neck rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He felt a trickle of sweat run down his neck.