"resign to run" — Słownik kolokacji angielskich

resign to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rezygnować biec
  1. resign czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    He resigned in 2007 to run for Congress again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo