Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"run up one's leg" — Słownik kolokacji angielskich

run up one's leg kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wbiec czyjś noga
  1. run czasownik + leg rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When you had been gone only a few minutes this lizard ran up my leg and perched on my hand.

podobne do "run up one's leg" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "run up one's leg" po angielsku

idiom