"swing one's legs" — Słownik kolokacji angielskich

swing one's legs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drgnięcie czyjś nogi
  1. swing czasownik + leg rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the same time he also swung his arms and legs.