eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"swing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

swing czasownik

swing + rzeczownik
Kolokacji: 44
swing one's legs • swing one's arms • swing one's sword • swing one's feet • swing one's head • swing the bat • swing one's fist • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
  • She swung her legs from the bed to the floor.
  • After a few minutes he swung his legs out of bed and went to the window.
  • Then I swung my legs over him and stood up.
  • She looked up as he swung his legs over the side of the bed.
  • He sat up, swinging his long legs off the side of the bed.
  • I swung my legs over the side of the bed and stood up.
  • By swinging its legs, the child can move the car.
  • He had sat up and swung his legs over the side of the bed.
  • She swung her legs off the bed and stood up.
  • She swung her legs over the side of the bed and stood up.
3. swing one's sword = drgnięcie czyjś miecz swing one's sword
4. swing one's feet = drgnięcie czyjś stopy swing one's feet
5. swing one's head = drgnięcie czyjś głowa swing one's head
6. swing the bat = rozhuśtaj nietoperza swing the bat
7. swing one's fist = drgnięcie czyjś pięść swing one's fist
8. swing one's weapon = drgnięcie czyjś broń swing one's weapon
10. swing one's gun = drgnięcie czyjś broń swing one's gun
11. swing one's hand = drgnięcie czyjś ręka swing one's hand
13. swing one's body = drgnięcie czyjś ciało swing one's body
15. swing one's chair = drgnięcie czyjś krzesło swing one's chair
czasownik + swing
Kolokacji: 9
begin to swing • start swinging • begin swinging • try to swing • keep swinging • ...
swing + przyimek
Kolokacji: 47
swing into • swing down • swing around • swing toward • swing through • swing out • swing up • ...
swing + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 92
swing open • swing wide • swing wildly • swing away • swing slowly • swing about • swing forth • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.