TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"swing one's arms" — Słownik kolokacji angielskich

swing one's arms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drgnięcie czyjś ramiona
  1. swing czasownik + arm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He swung his arm back and let a shot go.