"swing one's sword" — Słownik kolokacji angielskich

swing one's sword kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drgnięcie czyjś miecz
  1. swing czasownik + sword rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A third died even as he swung his sword into play.