"take one's sword" — Słownik kolokacji angielskich

take one's sword kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś miecz
  1. take czasownik + sword rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I can take the sword now, and the boy as well.

powered by  eTutor logo