"swing one's way" — Słownik kolokacji angielskich

swing one's way kolokacja
Popularniejsza odmiana: swing the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drgnięcie czyjś droga
  1. swing czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Yet right up to a few months ago I could have made this whole war swing the other way!

    Podobne kolokacje: