eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"leg" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

leg rzeczownik

rzeczownik + leg
Kolokacji: 53
trouser leg • chair leg • table leg • return leg • leg of one's journey • pants leg • leg of the Crown • chicken leg • leg of lamb • ...
leg + rzeczownik
Kolokacji: 65
leg injury • leg muscle • leg bone • legs syndrome • leg iron • leg room • leg cramp • ...
leg + czasownik
Kolokacji: 187
leg crosses • leg dangling • leg aches • leg moves • leg feels • leg begins • leg gives • leg carries • leg goes • leg trembles • ...
czasownik + leg
Kolokacji: 219
break one's leg • swing one's legs • stretch one's legs • cross one's legs • get one's legs • move one's legs • stand on one's legs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
  • At the same time he also swung his arms and legs.
  • She swung her legs from the bed to the floor.
  • After a few minutes he swung his legs out of bed and went to the window.
  • Then I swung my legs over him and stood up.
  • She looked up as he swung his legs over the side of the bed.
  • He sat up, swinging his long legs off the side of the bed.
  • I swung my legs over the side of the bed and stood up.
  • By swinging its legs, the child can move the car.
  • He had sat up and swung his legs over the side of the bed.
  • She swung her legs off the bed and stood up.
3. stretch one's legs = wyciągnąć nogi (pójść na spacer po długim okresie siedzenia) stretch one's legs
4. cross one's legs = założyć nogę na nogę cross one's legs
6. move one's legs = ruszać się czyjś nogi move one's legs
8. pull one's leg = ciągnąć czyjś noga pull one's leg
10. use one's legs = używać czyjś nogi use one's legs
13. cover one's legs = przykrywać czyjś nogi cover one's legs
14. see one's legs = widzieć czyjś nogi see one's legs
19. sit with one's legs = siadać z czyjś nogi sit with one's legs
20. grab one's leg = łapać czyjś noga grab one's leg
23. injure one's leg = zrań się w nogę injure one's leg
26. put one's legs = kłaść czyjś nogi put one's legs
28. make one's legs = robić czyjś nogi make one's legs
31. leg is amputated = noga jest amputowana leg is amputated
33. leg is played = noga jest zagrana leg is played
35. put on one's leg = kłaść czyjś noga put on one's leg
36. cut one's leg = skalecz się w nogę cut one's leg
37. show one's legs = pokazywać czyjś nogi show one's legs
38. find one's legs = znajdować czyjś nogi find one's legs
40. stand with one's legs = stać z czyjś nogi stand with one's legs
41. leg twisted = noga skręciła się leg twisted
42. fold one's legs = składać czyjś nogi fold one's legs
43. rub one's legs = pocierać czyjś nogi rub one's legs
44. suffer a leg = cierp z powodu nogi suffer a leg
45. draw one's legs = rysować czyjś nogi draw one's legs
46. catch one's leg = łapać czyjś noga catch one's leg
48. touch one's leg = dotknięcie czyjś noga touch one's leg
49. give a leg = przeszczep nogę give a leg
50. cut off one's legs = odcinać czyjś nogi cut off one's legs
52. tuck one's legs = wkładać czyjś nogi tuck one's legs
53. drag one's leg = ciągnąć czyjś noga drag one's leg
54. force one's legs = siła czyjś nogi force one's legs
56. hit one's leg = uderzać czyjś noga hit one's leg
57. bring one's legs = przynosić czyjś nogi bring one's legs
58. open one's legs = otwierać czyjś nogi open one's legs
59. attach to one's leg = przywiązywać czyjś noga attach to one's leg
60. leave one's legs = wychodzić czyjś nogi leave one's legs
62. set one's leg = umieszczać czyjś noga set one's leg
64. hurt one's leg = uszkodź sobie nogę hurt one's leg
65. run on several legs = być pochłoniętym kilkoma nogami run on several legs
66. lock one's legs = zamek czyjś nogi lock one's legs
67. favor one's leg = przysługa czyjś noga favor one's leg
przymiotnik + leg
Kolokacji: 214
right leg • left leg • long leg • hind leg • broken leg • short leg • low leg • front leg • final leg • bare leg • wooden leg • injured leg • ...
przyimek + leg
Kolokacji: 37
with legs • on one's legs • of one's legs • to one's leg • between one's legs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.