"put one's leg" — Słownik kolokacji angielskich

put one's leg kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's legs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś noga
  1. put czasownik + leg rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He put his right leg down to stop himself and see what was wrong.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo