"put one's legs" — Słownik kolokacji angielskich

put one's legs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś nogi
  1. put czasownik + leg rzeczownik
    Silna kolokacja

    He put his right leg down to stop himself and see what was wrong.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo