Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) rate, function
Kolokacji: 2
(3) team, unit, vehicle, force
Kolokacji: 5
(4) capability, format
Kolokacji: 2
(5) variable, category
Kolokacji: 2
1. response mechanism = mechanizm odpowiedzi response mechanism
2. response effort = wysiłek odpowiedzi response effort
3. response option = opcja odpowiedzi response option
4. response inhibition = zahamowanie odpowiedzi response inhibition
(7) curve, bias
Kolokacji: 2
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...
przyimek + response
Kolokacji: 20
in response • of response • about one's response • at one's response • by one's response • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.