"give response" — Słownik kolokacji angielskich

give response kolokacja
Popularniejsza odmiana: give a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj odpowiedź
  1. give czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The union is expected to give its response next week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo