"response mechanism" — Słownik kolokacji angielskich

response mechanism kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mechanizm odpowiedzi
  1. response rzeczownik + mechanism rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you start cooling down too much, you've got a whole hierarchy of response mechanisms that says: 'Wait a minute, this isn't right.

powered by  eTutor logo