"get several responses" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: get a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozum kilka odpowiedzi
  1. get czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She tried to move around one group, and got no response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo