"bring responses" — Słownik kolokacji angielskich

bring responses kolokacja
Popularniejsza odmiana: bring a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wnieś odpowiedzi
  1. bring czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It brought a quick response from the other side of the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo